Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşmeler

Enakliyat, evden eve taşınmak isteyen kişiler ile bu hizmeti gerçekleştirmeye talip, evden eve nakliyat firmalarını bir platformda buluşturarak, uygun fiyat ve iyi hizmet ilkeleri çerçevesinde, her iki tarafın haklarını gözeterek taşınma hizmetinin daha güvenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar / Genel kullanım şartları

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Eyüpsultan mahallesi, Kızılay caddesi, Bayram sokak No:1 Kat:3 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden Enakliyat Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Enakliyat) tarafından işletilmekte olan internet sitesi ve mobil uygulamalar (PLATFORM), www.enakliyat.com.tr üzerinden açık ihale ile yük taşıtmak, üzere PLATFORM’a kayıt olan Gerçek ve Tüzel kişiler (Kullanıcılar) ile Enakliyat arasında, ÜYE KAYIT aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. KULLANICILAR, PLATFORM'a üye oldukları andan itibaren bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamış sayılacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

KULLANICILAR, PLATFORM’a üye olurken işbu sözleşme'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, PLATFORM’da sunulan hizmetler ile bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise; site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak; ENAKLİYAT tarafından PLATFORM’da yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. KULLANICI, sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ENAKLİYAT tarafından Site’de açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

3. ENAKLİYAT Kullanım, Üyelik Şartları

PLATFORM'da açık ihale başlatılması yetkisi, sadece ENAKLİYAT ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME'yi, ENAKLİYAT’a üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR'da bulunmaktadır. ENAKLİYAT’a üye olmak için reşit olmak, yani en az 18 yaşını doldurmuş olmak, üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak ve ENAKLİYAT tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmuş olmak gerekir. Reşit olmayan kişiler ENAKLİYAT’te sunulan hizmetlerden faydalanamazlar. Reşit olmayan şahısların bu kurala rağmen yaptıkları hiçbir işlemin hukuken geçerliliği olmayacaktır. KULLANICI, ENAKLİYAT’ta bir işlemi gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin şartları yanında, yürürlükte olan ilgili tüm kanun ve mevzuata uygun davranmayı peşinen kabul ve taahhüt eder, Aksi halde ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki yaptırımların muhatabı KULLANICI olacaktır. Böyle bir durumda KULLANICI, ENAKLİYAT'ı sorumlu tutamayacağını ve hangi ad altında olursa olsun ENAKLİYAT’dan her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI, "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"na, kimlik, adres ve iletişim bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICI, “Kullanıcı Üye Kayıt Formu” ile kayıt olurken ve ENAKLİYAT'ı kullanırken, şifre ve kullanıcı adı bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacaktır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından ENAKLİYAT’ın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. KULLANICILAR’ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan ENAKLİYAT’ın doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI, diğer Kullanıcılarla veya ENAKLİYAT ile iletişim kurarken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları ve üçüncü şahısları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve ENAKLİYAT'a verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetine katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ENAKLİYAT herhangi bir zamanda ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI’yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten çıkarma veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını sahiptir. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya ENAKLİYAT ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyeliği sona erdirilecektir.

ENAKLİYAT, KULLANICI’nın işbu sözleşme hükümlerine riayet etmemesi halinde, herhangi bir zamanda ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek KULLANICI’nın ENAKLİYAT üyeliğini iptal edebilir ve KULLANICI’nın siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, açtığı ihaleleri kısmen veya tamamen dondurulabilir ya da tümüyle iptal edebilir.

KULLANICI, bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve ENAKLİYAT kullanıcılığının iptal edilmesi halinde ENAKLİYAT'den hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, her ne ad altında olursa olsun her hangi bir hak talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. İhale Başlatmak ve İhalelerin Geçerliliği

ENAKLİYAT, KULLANICIDAN Taşıma İhalesi Başlatmak için veya aldığı evden eve nakliyat hizmetleri için hiçbir ücret talep etmemektedir.

KULLANICININ Taşıma İhalesi Başlatmak için öncelikle Üye Girişi alanını kullanarak, Kullanıcı Üye Kayıt Formu eksiksiz doldurması gerekmektedir. KULLANICI Üye Girişi yaparken kaydettiği bilgilerin gerçeği yansıttığını eksik ve yanlış bilgi girişi nedeniyle oluşabilecek sorunların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI başlattığı taşıma ihalesine gelen tekliflerden birini onaylamış olması, ihale tutarı olan taşıma ücretini aynen kabul ettiği anlamına gelmektedir. Onaylanan ihale ücreti konusunda ihtlaf oluşması halinde ENAKLİYAT'ın kayıtları esastır.

KULLANICININ bir teklifi onaylaması ve Algoritma gereği iletişim bilgileri ilana teklif veren sınırlı sayıda firma ile paylaşılabilir, bunun haricinde iletişim bilgileri 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Enakliyat her ihale için KULLANICI'ya İhalesinin durumu ile ilgili bilgi amaçlı SMS gönderir.

KULLANICI onaylanmamış taşıma ihalelerini dilediği zaman www.enakliyat.com.tr adresine kendi kullanıcı adı ve şifresi ile girip herhangi bir sebep belirtmeksizin iptal edebilecektir.

5. İhalelerin İptali

KULLANICILAR başlatıp sonuçlandırmadıkları ihaleleri diledikleri zaman iptal edebilirler. ENAKLİYAT, başlatılan ihalelerdeki bilgilerin yanlış, eksik veya mükerrer olması halinde başka bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilecektir.

6. Taşıma Hizmetinin Yerine Getirilmesi

ENAKLİYAT kendisi bizzat yük ve eşya taşıma işi yapmamaktadır. ENAKLİYAT, PLATFORM üzerinden aldığı taşıma işlerini Türkiye’nin değişik illerinde yerleşik Nakliye Firmalarına alt yüklenici olarak delege etmektedir. ENAKLİYAT’ın verdiği hizmet KULLANICI ile nakliye firmasını nitelikleri belirlenmiş bir yükün, üzerinde anlaşılmış bir fiyatla taşınmasına aracılık etmekten ibarettir. Bir nakliye firmasının ENAKLİYAT’an iş alabilmesi için aranılan Hizmet Seviyesi koşullarını taşıması ve ENAKLİYAT ile sözleşme imzalamış olmsı şarttır. ENAKLİYAT müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, hizmeti yerine getirecek nakliye firmalarını özenle seçmektedir.

ENAKLİYAT eşyanın sökülmesi taşımnası, yerleştirilmesi aşamasında oluşabilecek hasarlardan sorumlu değildir. Eşyanın taşınması aşamalarında oluşabilecek hasarlardan taşımayı yapan nakliye firması sorumlu olacaktır. KULLANICI’lar taşıma sırasında olabilecek kaza, yangın vb durumlara karşı prim ödeyerek sigorta yapabilecektir. Sigorta yapılmasını isteyen KULLANICI’ların taşıma ihalesi başlatma formunda bunu belirtmeleri gerekmektedir.

7. ENAKLİYAT’in Kullanılmasına İlişkin Garanti ve Sınırlı Sorumluluk Yasal Uyarısı

ENAKLİYAT’in kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI’nın sorumluluğu altındadır. ENAKLİYAT, çalışanları veya içerik sağlayıcıları, ENAKLİYAT’ın web sitesinin kesintisiz hizmet vereceğini, yazılım hatası içermeyeceğini garanti etmemektedir.

ENAKLİYAT, yayınladığı bilgilerin hata içermeyeceğini, her zaman güncel olacağına dair garanti vermemektedir.

8. Sistem Kesintisi Nedeniyle Hizmetin Aksaması

Sistemde önceden beklenmeyen bir kesinti olması halinde halen devam eden ihalelere teklif verilmesinde ve ihalelerin kesinleştirilmesinde oluşacak geçici aksamaların ihalenin sıhhatine zarar vermeyeceği konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Kesinti giderildikten sonra, açık ihaleler kaldıkları aşamadan devam eder. KULLANICI’lar bu tür gerekçelerle ENAKLİYAT’tan hiç bir hak talep edemezler.

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra “teknik arızalar” olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle ENAKLİYAT, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir.

9. Ticari Markalar / Telif Hakları

ENAKLİYAT’ın İş Modeli tamamen ENAKLİYAT tarafından tasarlanmış olup 5846 sayılı kanun kapsamındaki haklar münhasıran ENAKLİYAT’a aittir. ENAKLİYAT’in logoları ve fikir ve sanata ilişkin hakları saklıdır. ENAKLİYAT’a gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

ENAKLİYAT’nın ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları ENAKLİYAT'a aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. ENAKLİYAT, her türlü Fikri mülkiyet ve Telif haklarını saklı tutmaktadır.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde, ENAKLİYAT, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ENAKLİYAT'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Geçerli Kanun

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, ENAKLİYAT ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, ENAKLİYAT’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HUMK kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.

12. Tebligatlar

Kullanıcıların, ENAKLİYAT’a “Taşıma İhalesi Formunda” bildirdikleri adres, bu sözleşmeyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, 3 (üç) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir.

İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

13. Verilerin Korunması/ Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanılması

ENAKLİYAT, Kullanıcıların paylaştıkları kişisel verilerinizin korunması, hukuka aykırı şekilde erişimi ve işlenmesine kapalı tutulması için gerekli özeni gösterir ve tedbir alır.

ENAKLİYAT, Kullanıcının kişisel verisini sadece talep edilen nakliyat işleminin sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi amacı ile kullanır. Bu amacı aşan bir veri işleme yapmayacağını kabul ve beyan eder.

ENAKLİYAT hiç bir şart altında kullanıcının kişisel verisini kendi ihalesine teklif veren nakliyat firmaları dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmayacağını beyan ve taahhüt eder.

ENAKLİYAT’ın iş modeli kullanıcıların iletişim bilgilerinin kendi ihalelerine teklif vermiş sınırlı sayıda Nakliyat Firması ile paylaşılmasını gerektirmektedir.

Kullanıcı Nakliyat İhalesi başlatırken formun açıklama kısımlarını dikkatli okuduğunu ve paylaştığı kişisel verilerinin münhasıran yapmak istediği nakliyatın gerçekleşmesi ile sınırlı olmak üzere işleneceğini ve verilerinin sadece kendi ihalesine teklif vermiş olan Nakliyat Firmaları ile paylaşılmasına açık rıza gösterdiğinin beyanı olarak ilgili kutucuğu işaretler.

Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Aydınlatma Metnini okuyunuz.

14. Harici Linkler

Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, ENAKLİYAT; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

15. Genel

ENAKLİYAT, burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ENAKLİYAT’ın işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve ENAKLİYAT’ın sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda; işbu Sözleşme şartlarını revize etme, sunduğu hizmetlerin kapsam ve içeriğini değiştirme, sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli hale getirme, teklif kurallarında değişiklik yapma, ihale sisteminin biçim, yöntem, süre ve çeşitlerini değiştirme, hakkına sahiptir.

ENAKLİYAT, Kullanıcı'ya PLATFORM’da ilan etmek kaydıyla, dilediği tarihte sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

ENAKLİYAT, PLATFORM’da yayınlanan materyallerin bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir veya lisans sahibidir. Bu çalışmalar, dünyada uygulanmakta olan telif hakları ve antlaşmalar ile korunmaktadır ve bunlara ilişkin bütün haklar saklıdır. KULLANICILAR, PLATFORM’da bulunan materyalleri ticari amaçlı olarak kullanamaz. Sitenin faaliyetlerini kopyalamak gibi sitenin fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmesi, site sahibine yasal işlemlerle hakkını araması imkânı verecektir.

İşbu sözleşme, tarafların üzerinde anlaşmaları ile KULLANICI’nın "Kullanıcı Üye Kayıt Formu"nu doldurarak ENAKLİYAT’a Kullanıcı başvurusu yapması üzerine ve ENAKLİYAT’in Kullanıcı başvurusunu onayladığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.