Firma Sözleşmesi

Sözleşmeler

Enakliyat, evden eve taşınmak isteyen kişiler ile bu hizmeti gerçekleştirmeye talip, evden eve nakliyat firmalarını bir platformda buluşturarak, uygun fiyat ve iyi hizmet ilkeleri çerçevesinde, her iki tarafın haklarını gözeterek taşınma hizmetinin daha güvenli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar.

1. Taraflar

İşbu sözleşmeyle, Eyüpsultan mahallesi, Kızılay caddesi, Bayram sokak No:1 Kat:3 Sancaktepe/İstanbul adresinde ikamet eden Enakliyat Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Enakliyat”) ile Üye Firma Ol formunu doldurarak Platform’a kayıt yapan Nakliyat Firmaları (“Firma”) arasında, Firma'nın Platform’a üye olması amacıyla elektronik ortamda Firma tarafından onaylanması ile düzenlenmiştir.

Firma, Platform'a üye olarak, Firma Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Enakliyat: Enakliyat Bilgi ve İletişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi.
Firma: Enakliyat internet sitesi kanalıyla nakliye işi alan gerçek ve tüzel kişi
Platform: www.enakliyat.com.tr alan adlı web sitesi ve mobil uygulamaları
Tüketici: Yük nakliyesi yapmak amacıyla Platform'da ihale açan gerçek veya tüzel kişi
İhale: Tüketicinin Platform üzerinden miktarı ve özelliklerini belirterek ve açık fiyat azaltılması yöntemi ile teklif toplayarak yük taşıtması işleminin süreci

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İş bu sözleşmesi'nin konusu, Platform'da sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Firma Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Platform içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Enakliyat tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Firma, bu sözleşmenin hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Enakliyat tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Firma, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Platform'a, üye olmak isteyen Firma, Platform'a üye olmak için gerekli evraklarını göndermesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Enakliyat tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Firma olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Firmaların Platform'a üye olmaları için Enakliyat'ın belirlediği üyelik ücretini Enakliyat banka hesaplarına yatırması ve nakliyat yapacakları araçları olduğunu ve bu araçlara ait Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen yetki belgelerine sahip olduklarını Enakliyat'a ibraz etmesi şarttır. Firma üyeliği onaylandıktan sonra hiçbir şartla Enakliyat firmanın yatırdığı üyelik ücretini firmaya iade etmez.

b) Platform'a üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Enakliyat tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Enakliyat tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Platform kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Platform üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Firma'nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Firma, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platform'un Hizmet'lerinden faydalanırken ve Platform'daki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Platform'un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Firma,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Firmalar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Enakliyat'ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Enakliyat'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Firma'nın Enakliyat tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Firma ismi, email, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Firma'nın sorumluluğundadır. Firma'nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Firma'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Enakliyat'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Firma, Platform dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Enakliyat, Firma'lar tarafından Enakliyat'a iletilen veya Platform üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e)Firma'lar, Enakliyat'ın yazılı onayı olmadan, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Enakliyat'ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Platform'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Firma'ların, Platform dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Firma, Enakliyat ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Platform dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enakliyat ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Enakliyat, Firmanın Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Firma da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Platform'da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enakliyat'ın, Enakliyat çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Enakliyat, Firma da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Firma, Enakliyat'ın Platform üzerinden gercekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekişilere katılmaya hak kazanan Firmaların, Firma bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Enakliyat'dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

j) Firma Platform üzerinde iş aldığı halde Enakliyatı yanıltarak bu sözleşmenin gerektirdiği hizmet bedelini ödemekten kaçınamaz, Enakliyat, Firmanın bu tür aldatıcı davranışını tespit ettiği takdirde, Firma normal ödemesi gereken Hizmet bedelinin üç katına kadar ceza ödemeyi ve benzer davranışlardan uzak durmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

k) Firma Platform'dan taşıma işi aldıktan sonra yükü ihalenin öngördüğü zamanda ve anlaşılan fiyattan taşımayı yerine getirmemesi halinde, Enakliyat’a ihele bedelenin yüzde 20%’si kadar tazminat ödemeyi kabul ve taahüt eder.

l) Firma Platform'dan aldığı ihale işlerini üçüncü şahıslara devredemez, Enakliyat bu tür devir işlemini yapan firmanın üyeliğini süreli veya süresiz iptal etme ve/veya Rating Sistenine ceza puanı işleme hakkını saklı tutar.

f) Firma, Platform üzerinde gerçekleşmekte olan ihhale sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Tüketici'nin yükü taşıtmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Enakliyat'ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını, buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Tüketici’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Firma ve Tüketici arasındaki taşıma akdinin tarafı bulunmayan Enakliyat'ın hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Enakliyat'ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Enakliyat, Platform'da sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Firma'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Firma'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Enakliyat, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Firma'lar, Enakliyat'ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Enakliyat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Enakliyat tarafından yapılabilir. Enakliyat tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Firma'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Firma'ya aittir.

b) Enakliyat, Platform üzerinden, Enakliyat'ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, servis sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Firma'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Enakliyat tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Enakliyat'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Enakliyat, Platform'da yer alan Firma bilgilerini, Firma güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve kendi bünyesindeki Platform (www.Enakliyat.com.tr) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

f) Enakliyat, Firmalarla Tüketiciler arasında Platform üzerinden gerçekleşen ve Platform'un işleyişine ve/veya işbu Sözleşmeye ve/veya Platform'un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Enakliyat tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Enakliyat, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Firma'yı yazılı uyarabilir ve/veya Firma'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Firma'lar ve Enakliyat hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşme'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmamaktadır.

6. Rating Sistemi

a) Enakliyat firmalardan aldığı hizmetin seviyesini tespit etmek için bir Rating Sistemi kullanacaktır. Enakliyat’a iş yapan firmalarla ilgili yeterli rating verisi oluştuğunda, ihale tekliflerinde firmaların ratingleri de yayınlanmaya başlanacaktır. Enakliyat bu amaçla her türlü iletişim kanalı ile Tüketiciye ulaşıp, Firma’dan aldığı hizmetin memnuniyet derecesini notlamasını talep etme ve bu notları istatistiksel çalışmalarda kullanma ve sitede yayınlama hakkını saklı tutar. Firma Tüketicinin verdiği notladan oluşan rating nedeniyle Enakliyat’ta hiçbir nam altında hak talep edemez. Ratingin Platform'da yayınlanmasının durdurulmasını talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

b) Firma'lar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Rating Sistemi'ni manipüle edecek, saptıracak davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Enakliyat'un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Enakliyat'ın Firma'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

c) Firma'lar, Enakliyat tarafından Platform'da belirtilen kuralları veya işbu Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Enakliyat tarafından Rating Sisteminde ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. Ücretlendirme

Enakliyat, Platform kanalıyla taşınmasına aracılık ettiği işlemlerden Hizmet Bedeli adı altında bir ücret alır. Bu sözleşmenin yapıldığı tarihte Hizmet Bedelinin tarifesi İhale Bedelinin 10%’u (Yüzde on) olarak belirlenmiştir. Firma aldığı İhalenin Hizmet Bedelini ödedikten sonra Enakliyat ödemeyi faturalandırır ve firmanın Yönetim Panelinde Muhasebe sekmesinde firma yetkilisi ve kullanıcılarına ibraz eder. Firmanın hiçbir kusuru olmadan, tamamen Tüketici veya üçüncü kişilerin kusurundan dolayı işlemin gerçekleşmemesi halinde Enakliyat, Firmadan Hizmet Bedelini tahsil etme yoluna gitmez, hizmet bedeli tahsil edilmiş ise firmanın talebi üzerine eksiksiz iade eder.

Enakliyat, Platform kanalıyla müşteri taleplerine ücret karşılığı ve ya paket satın alarak kontür usulü ile teklif veren firmalardan 99.000 TL'ye kadar olan taşımalar için komisyon almaz. 100.000 TL ve üzeri taşıma bedeli için teklif ücreti ve %10 (yüzde on) komisyon talep eder.

Enakliyat ücretlendirmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde; ücret değişikliği kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Platform'da aksi belirtilmediği takdirde, Platform'daki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Firma ihalenin taşıma bedelini Tüketiciden doğrudan tahsil eder. Firma, Tüketiciye verdiği hizmetin bedelini tahsil etmeyi garantiye almak için bir basiretli tüccar gibi tedbir almakla yükümlüdür. Dolayısıyla, Enakliyat ödemede taraf olmadığından ödemenin, yapılmaması, eksik yapılması veya geç yapılmasından mesul değildir. Firma ile Tüketici arasında çıkabilecek ihtilaflar ve kamu idarelerini ilgilendiren uyuşmazlıklar münhasıran Firma’nın sorumluluğundadır.

10. Gizlilik Politikası

Enakliyat, Firma'ya ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'de aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmaz.
Enakliyat tarafından Firma ile paylaşılan müşteri kişisel verilerini KVK Kanunu'nda tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verileri Enakliyat Kişisel Verileri Koruma Aydınlatma Metni ile açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işleyeceğini, üçüncü bir taraf ile paylaşmayacağını, paylaşması halinde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul etmiş olur.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Platform'un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Enakliyat'ın telif haklarına tabi çalışmalar) Enakliyat'a ait olarak ve/veya Enakliyat tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Firma'lar, Enakliyat Hizmet'lerini, Enakliyat bilgilerini ve Enakliyat'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Enakliyat'ın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Enakliyat'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Enakliyat'ın, Enakliyat Hizmet'leri, Enakliyat bilgileri, Enakliyat telif haklarına tabi çalışmalar, Enakliyat ticari markaları, Enakliyat ticari görünümü veya Platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

Enakliyat, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform'da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Firma'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Enakliyat, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Enakliyat için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Enakliyat'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme, Firma Platform'a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Firma'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Enakliyat, Firma'ların işbu Sözleşme'yi ve/veya, Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Firma, fesih sebebiyle, Enakliyat'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.