Evden Eve Nakliyat

Fiyat Teklifi Al

Parça Eşya Taşıma

Fiyat Teklifi Al

Ofis Taşımacılığı

Fiyat Teklifi Al
Sürekli Geçici ve Eş Durumu Harcırah Hesaplama Programı

Sürekli Geçici ve Eş Durumu Harcırah Hesaplama Programı

Harcırah ; asılgörevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle atananmemur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerinetaşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılanödemelerdir.

Harcırah Hesaplama App'i Google Play Store de Hemen İndir.HarcırahKimlere Verilir?


1- Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur vehizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara,

2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçicibir vazife ile görevlendirilenler ile sözleşmeli personele,

3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara vebunların aile fertlerine,

4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine sonverilenlere ve bunların aile fertlerine,

5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine,çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere,

6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanlarınsevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere,

7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edeceksporcu ve idarecilere,

8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek TürkSilahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları ailefertlerine,

9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdekiaskeri şahısların aile fertlerine,

10- Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrencilerile erbaş ve erlere.GeçiciGörev Yollu Nedir Neleri Kapsar?


Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerinegetirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere (Memuriyetmahalli dışına) gönderilenlere ödenen;


- Yol Gideri

- Gündelik

- Taksi (en fazla 4taksi ücreti)

- Konaklama


Giderlerinden tamamı yâda bir kaçını içerir.


Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre;


1- Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında;


Aynı yerde  }

Aynı iş için  }--180 günden fazla verilemez.

Aynı şahsa }


İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranındaödenir.


Denetim elemanları, arazide çalışanlar vb. tam alır.


2- Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3oranında ödenir.


Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yeregönderilenlerden;


Buralarda ve yolda öğle (saat 13:00) ve akşam (saat 19:00)yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3,


İkisini geçirenlere2/3 oranında, geceyi de geçirenleretam gündelik verilir.


KonaklamaBedeli Nasıl Hesaplanır?


Gündeliği 34,5 TL olan bir memur, 15 günlük birgörevlendirme nedeniyle 300 TL’lik bir otel faturası getirirse (Otel gecelikücreti 20

TL) bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret nedir?


10 gün x 20 = 200 TL ücret ödenir.


600 TL’lik bir otel faturası getirirse (Otel gecelik ücreti40 TL) bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret:


10 gün x 34,50 TL x 1,5 = 517,50 TL konaklama ücreti ödenir.SürekliGörev Yolluğu Nedir Hangi Unsurlardan Oluşur?


Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir görevle naklenatanan memurlara sürekli görev yolluğu ödenir.

Sürekli görev yolluğu aşağıdaki unsurlardan oluşur.


-Yol Masrafı

- Gündelik

-Aile Giderleri

-Yer Değiştirme Masrafları


Aile Giderleri: Ailefertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahakoldukları gündeliklerden oluşur.


Yol Masrafı: Ailenin her ferdi için ödenen taşıt bilet ücretleridir.


Yer Değiştirme: Memurveya hizmetliler ile bunların aile fertlerinin sürekli görevle yerdeğiştirmeleri nedeniyle taşıtmak zorunda kalacakları ev eşyalarının nakliyegiderleri ile yeni görev yerinde yerleşme sırasında yapacakları diğer giderlerekarşılık verilmektedir.Eş DurumuSürekli Görev Yolluğu


Memur eşlerin atanmaları durumunda her iki memura da sürekligörev yolluğu ödenir. Ancak memurlardan sadece birine aile giderleri

ödenir.


Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme masrafınındeğişken unsurunu tam olarak alır?


Eşlerin;

-Aynı yerden farklı yere

-Farklı yerden aynı yere

- Farklı yerden farklı yere


Atanması durumunda yer değiştirme unsurunu tam olarak alır.


Ancak tek istisnası aynıyerden aynı yere atanması durumudur. Bu durumda eşlerden biri yerdeğiştirme giderinin değişken unsurunun yarısını alır.

​​​​​

Enakliyat Bilgi İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti © Copyright 2011-2022 Enakliyat.com.tr Her Hakkı Saklıdır.