Evden Eve Nakliyat

Fiyat Teklifi Al

Parça Eşya Taşıma

Fiyat Teklifi Al

Ofis Taşımacılığı

Fiyat Teklifi Al
Sigortalı Evden Eve Nakliyat

Sigortalı Evden Eve Nakliyat


Enakliyat ile eşyalarınızı yükleme, boşaltma ve aktarma aşamalarındaki risklere karşı sigortalayın rahat taşının.


Sektörde var olan evden eve nakliyat firmalarının sigortalı nakliyat dedikleri sigorta sadece eşyalarınız araç içinde iken aracın kaza yapması sonucu tamamen zayi olma halinde devreye girer. Bu konuda bir çok içerik de paylaştık.

Artık gerçek nakliyat sigortası Enakliyat ve Özserneo Sigorta işbirliği ile bir tık uzağınızda...

Gerçek Evden Eve Nakliyat Sigortası Sadece Enakliyat'ta


Sigortalı evden eve nakliyat

Nasıl Yararlanabilirim?


Enakliyat ile teklif aldığın sigortalı hizmet veren firmanı seçtikten sonra online olarak sigorta çeşidini seçip satın alabilirsiniz.

Sigorta poliçen hazırlanır ve e-posta adresine gönderilir. Böylece sen de rahat bir taşınma gerçekleştirebilirsin.

HASAR OLUŞTUĞUNDA
Nakliyat firması yetkilisi ile beraber hasar gören eşyalar için tutanak tutup 72 saat içinde sigortaya bilgi vermelisiniz.

Henüz Enakliyat üyesi firmalardan fiyat teklifi almadıysan hemen Fiyat Teklif Al formunu doldur. En iyi fiyatlar ile sigortalı evden eve nakliyat hizmeti al.

Sigorta Neleri Kapsıyor?


Sizin için üç çeşit nakliyat sigortası hazırladık.

1. Kamyon Klozu
2. Kamyon Klozu + Yükleme + Aktarma + Boşaltma
3. Kamyon Klozu + Yükleme + Aktarma + Boşaltma + Araç İle Birlikte Tamamen Çalınma


Dilediğiniz sigorta çeşidini seçip, eşyanızı taşınma sürecindeki risklere karşı koruma altına alabilirsiniz.

Tercihinizi yaparken seçtiğiniz sigorta çeşidinin sunduğu teminatları göz önünde bulundurarak tercih yapın.

1. Kamyon Klozu


Kamyon Klozu”, sadece sigortalı emteayı taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması rizikoları ile; derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, çığ, toprak ve dağ heyelanı, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen ziya, hasar ve masrafları karşılar.

Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları bu teminattın dışında kalır.

Evden eve nakliyat sektöründe uygulanan sigorta bu sigortadır. Ancak Enakliyat ile artık yükleme, boşlatma ve aktarma rizikolarını da nakliyat sigortanıza ekleyebilirsiniz.

2. Kamyon Klozu + Yükleme + Aktarma + Boşaltma


Kamyon klozuna ilave olarak yükleme, aktarma ve boşaltma rizikoları teminata dahildir.

Eşyanın yükleme, aktarma ve boşaltma aşamalarında beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır. Bütün rizikolara karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

3. Kamyon Klozu + Yükleme + Aktarma + Boşaltma + Araç İle Birlikte Tamamen Çalınma


Kamyon klozu, yükleme, aktarma ve boşaltma risklerine ek olarak hırsızlık rizikosu teminata dahildir.

Taşımaların Sigortalının kendine ait araçlar ile yapılması halinde, sevkiyat sırasında konaklama yapılması ve/veya kısa süreli mola verilmesi durumunda nakil aracının konaklama/mola yerinin gözetimli otoparkına veya emniyetli, sürekli gözetim altında tutulan bir alana park edilmesi ve aracın kısa süreli terk edilmesi durumunda dahi hırsızlığı önlemek açısından tüm tedbirlerin alınması (araç kapı ve camları ve/veya yükün bulunduğu konteynerlerin kapalı ve kilitli olması) zorunludur.

Aksi taktirde meydana gelecek hırsızlık rizikosu teminat kapsamının dışındadır.

Teminat, taşıma taahhüdünde bulunan ve/veya taşıma işini fiilen yapan nakliyecinin (alt taşıyıcılar dahil) bir tüzel kişilik olması ve sevkiyatın sigortalı ile nakliyeci firma arasında düzenlenmiş olan, hukuken geçerli yazılı bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yapılması hallerinde geçerli olacaktır.

Neler Sigorta Kapsamında Değildir?


Her sigortada %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Bu ne demek? Örneğin "Kamyon Klozu + Yükleme + Aktarma + Boşaltma" sigorta seçeneğini seçtiniz ve 50 bin TL teminat ile sigortanızı yaptırdınız. Hasar durumunda %2 tenzili muafiyet uygulanacağı için 1000 TL ve üstü oluşan hasarlar sigorta kapsamına alınır.

Oluşan hasar 100 TL ise sigorta bu hasarı karşılamayacaktır.

Sık Sorulan Sorular


Taşınma günü farklı plakalı bir araç gelirse ne yapmalıyım?
Taşınma başlamadan yeni araca ait plakayı Enakliyat iletişim sayfasından göndermelisiniz.

Nakliyat sigortamı satın aldıktan sonra iptal edebilir miyim?
Yapılan nakliyat sigortasının iptali veya ödemenin iadesi mümkün değildir.

Sigorta poliçesini nasıl alacağım?
Sigorta poliçeniz hazırlandıktan sonra satın alma aşamasında verdiğiniz e-posta adresinize gönderilir.

Taşınma tarihim değişirse ne yapmalıyım?
Taşınmadan önce bilgi vermen halinde sigorta poliçesinin tarihi yeni taşınma gününe çekilir.

Evden Eve Nakliyat Sigortası Poliçe Örneği


Sigorta boliçe örneğini aşağıda inceleyebilirsiniz. Sizde sigortalı nakliyatı seçin poliçeniz taşınma gününden önce elinizde olsun.

nakliyat sigortası poliçe örneği

Nakliyat sigortası poliçe sayfa 2

nakliyat sigortası poliçesi sayfa 3

sigortalı nakliyat örnek poliçe sayfa 4

Sizde sigortalı nakliyat hizmeti için hemen Fiyat Teklifi Al Formunu doldurun. Teklifler alın rahat taşının.


Evden eve nakliyat sektöründe bu sigorta sadece Enakliyat'ta


Nakliyat Sigortası Poliçe İçeriğini Aşağıda Bulabilirsiniz


​​​İşbu poliçede yazılı azami sorumluluk/teminat limitleri, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği tazminatı azami tutardır. Bu limit her hâlükârda yürürlükteki konvansiyon, kanun ve mevzuattaki üst limitlerle sınırlıdır.

Avarya Komiseri : Şirket Merkezi

İHTAR: Herhangi bir hasar meydana geldiğinde sigortalının derhal poliçe genel şartlarının 22. maddesine göre yukarıda yazılı avarya komiserine başvurarak hasarın niteliğini ve miktarını tespit ettirmesi gerekir. Aksi taktirde hasar talepleri kabul edilmeyecektir.

Yükleme, aktarma ve boşaltma rizikolarının gerçekleşmesi nedeniyle nakliyeciye düşecek hukuki sorumluluk teminata dahildir.

İşbu sigorta ile ilişik Kamyon Klozu hükümleri teminatı kapsamına giren rizikoların gerçekleşmesi sonucunda nakliyeciye düşecek hukuki sorumluluk için teminat verilmiştir. Bu sigorta ile temin edilmeyen riskler yukarıda ismi belirtilen ekli kloz hükümleri, Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları, poliçenin diğer hususları ve istisnalar bölümünde yer almaktadır.

İşbu sigorta aşağıdaki ilişik kloz hükümlerine göre aktedilmiştir.
- Cyber Risks Exclusion Clause (Siber Risk İstisna Klozu)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (Enstitü Radyoaktif Kirlenme, Kimyasal, Biyolojik, Biyo-Kimyasal ve Elektromanyetik Silahlar İstisna Klozu) (10.11.2003) (Cl.370)(Revize)
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause (Enstitü Siber Saldırı istisna Klozu) (10.11.2003)(Cl.380)
- Electronic Date Recognition Endorsement C(Elektronik Tarih Tanıma Ek Sartı C)
- Sanction Limitation and Exclusion Clause (Müeyyide Sınırlaması ve istisnası Klozu)

DİĞER HUSUSLAR

-----------------------
1) Sigortalı, Türk Ticaret Kanunu ile poliçe umumi ve hususi şartlarının öngördüğü tedbirleri basiretli bir tüccar olarak almakla mükelleftir.


2) Sigortalı tasıma konusu emteada meydana gelen hasarın artmaması için gerekli olan tüm tedbirleri almakla mükelleftir.


3) Sigorta teminatı sevkiyatın/sevkiyatların ticari taamüllere uygun olarak yapılması kaydıyla geçerli olacaktır.


4) Sigorta teminatı emteanın sigortalının sorumluluğu altına girdiği anda başlar. Ancak bu teminat mutad sefer sahası dahilindeki taşıma sırasında devam eder, depolardaki beklemeler teminat haricidir.


5) Konteyner ile yapılacak taşımalarda konteynerin araç üzerinden düşmesi veya devrilmesini önlemek açısından tüm emniyet tedbirlerinin alınması(klipslerinin takılı olması v.b.) kaydıyla teminat geçerlidir. Aksi takdirde sigorta teminatı geçersiz olacaktır. Konteynerin kendisi için verilmiş herhangi bir sigorta teminatı bulunmamaktadır.


6)Poliçelerden doğacak ihtilaflarda öncelikle Türk meri mevzuatı ve T.T.K'nun konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.Poliçeye ekli klozların yorumu sırasında poliçenin tabi olduğu Türk Hukuku dikkate alınacaktır.


7) Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan taşıyıcının sorumluluğunun sınırlarına tabi olarak tazminat ödemesi yapılacaktır. 


Ancak Sigortacının ödeyeceği tazminatın üst sınırı her halükarda poliçede belirtilen teminat limiti ile sınırlı olacaktır.


İSTİSNALAR


a) Sigortalının bizzat kendisinin ve/veya kanuni temsilcisinin ve/veya istihdam ettiği kişilerin hilesi, kasdi veya ağır kusurunun sebep olduğu hasar ve zıyalar,


b) Teminat altındaki bir araçla yapılan taşımada münhasıran istiap haddinin aşılmasından veya gabari dısı yüklemeden dolayı meydana gelen her türlü hasar ve zıyalar,


c) Araç şoförünün alkol veya uyuşturucu alarak ve/veya ehliyetsiz ve/veya yetersiz ehliyetle araç kullanmalarından dolayı taşınan emteada oluşabilecek zıya ve hasarlar


d) Sigortalının kendi araçları veya istihdam ettiği kişilerin yaptığı taşımalarda araçlarda münhasıran bakımsızlıktan kaynaklanan teknik arızalardan dolayı emteada olusabilecek hasar ve zıyalarla ilgili tazminat talepleri,


e) Emniyeti suistimal nedeniyle meydana gelebilecek her türlü ziya, hasar,masraf ve sorumluluk ile ilgili tazminat talepleri,


e) Çevre kirliliği, sızıntı, bulasma v.b. ile ilgili meydana gelebilecek her türlü (dolaylı/direkt) ziya, hasar, masraf ve sorumluluk talepleri,


f) Bazı mal çeşitlerinin nitelikleri itibariyle aşınma, normal fire, çürüme, kuruma, oksidasyon, paslanma, mutad dışı akma, fare, kurt veya diğer haşerelerin yapacağı tahribat, malın rengini, görünüşünü, bünyesini ve tadını etkileyen buharlasma ve her türlü salgılar, ısı farkları gibi (her ne sebepten meydana gelirse gelsin bozulma) malın kendi özrü(ayıbı zati) veya tabii mahiyetine iliskin hasar ve zıyaa uğramalarından doğacak tazminat talepleri,


g) Sigortalı emteanın mutad evsafına göre yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama yahut hazırlanmasının neden
olduğu hasar, zıya ve masraflar, yanlış ve hatalı istifleme, yüklemenin neden olduğu hasar, zıya ve masraflar,
h) Yükün yanlış teslimi nedeniyle meydana gelebilecek hasar, zıya ve masraflar,
h) Sahte plaka,motor ve şasi numaralı araçlarla yapılan taşımalarda meydana gelen her türlü hasar ve zıyalar,
ı) Harp, harbe benzer hareket,


j) Grev, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bu hareketlerle ilgili alınan önlemlerden doğan hasarlara ilişkin tazminat talepleri,


k) Atomik rizikolardan ileri gelen direkt ve dolaylı hasarlar,


l) Her türlü nükleer malzeme ve asbestos nedeniyle meydana gelebilecek dolaylı veya direkt her türlü zıya, hasar, masraf, sorumluluk ve tazminat talepleri


m) Taşımada gecikme ve/veya başka bir nedenden dolayı meydana gelen kar kaybı ve piyasa kaybından dolayı meydana gelen sorumluluk talepleri,


n) Mücevherat, kürk, saat, değerli maden ve taşlar, kağıt ve madeni para, çek, kredi kartları, bonolar, pullar, menkul kıymetler, canlı hayvan, puro ve tütün, sigara, içki, tekel ürünleri, alkollü içkiler, televizyon, cd ve dvd oynatıcıları, cd, dvd, bilgisayar, oyun konsolları, simkart, kontör kart, beyaz eşya, ipad, cep telefonu, telsiz telefonları, cam v.b. kırılabilir türden emtea, komple ev eşyası taşımaları, cenaze taşımaları, otomobil, sanat eserleri, heykel, tablo, yanıcı- parlayıcı- patlayıcı özelliği olan emtea, yas sebze meyve, dondurulmuş ürünler, yumurta, akaryakıt, dökme yük taşımaları, fleksi tank ile yapılacak taşımalar, tanker türü araç ile yapılacak taşımalar, nakit para ve döviz tasınmasından doğacak tazminat talepleri, istisnadır.


YAPTIRIM VE SINIRLANDIRMA VE İSTİSNA KLOZU:


İşbu kloz gereği sigortacının sağladığı teminatın, ödemekle yükümlü olduğu hasarın veya sigortalıya sağladığı sigorta menfaati şartlarının Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım, yasaklama kısıtlama, sınırlama kararları veya Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ticari veya ekonomik yaptırımları, kanunları, yönetmelikleri kapsamında yasaklanan bir fille sigortacıyı maruz bırakması halinde, sigortacının ilgili teminatı sağlayamayacağı, herhangi bir hasar ödemekle yükümlü olmayacağı veya sigortalıya sigorta menfaati sağlamayacağı not edilmiştir.


(İşbu kloz 11 Ağustos 2010 tarihli JC2010/014 referans numaralı "Sanction Limitation and Exclusion Clause"un Türkçe çevirisi olup Türkçe çeviriyle İngilizce metin arasındaki bir anlaşmazlık halinde İngilizce orijinal metin geçerli olacağı taraflar arasında kararlaştırılmıştır.)


Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede sigorta ettiren, sigortalı rehinli alacaklı veya sair suretle hak sahibi olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

PRİM ÖDEME KLOZU


Sigorta priminin ilk taksidi ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 1434.maddesi hükümleri uygulanacaktır. Poliçede primlerin vadelerine ilişkin bölümünde belirtilen tarihler kesin vadeler olup, ödemelerin en geç bu tarihlerde ve mutlak surette yapılması gerektiği konusunda akit taraflar karşılıklı olarak mutabakata varmışlardır.


Oluşabilecek hasarlarda, eksperi sigortacı atayacak ve ekspertiz ücretini de sigortacı ödeyecektir. Ancak, sigortalının da eksper atama hakkını kullanmak istemesi halinde; Sigortalının eksper atama talebini yazılı olarak sigortacıya iletmesi ve sigortalının atayacağı ekspere ait tüm ücretin sigortalı tarafından ödenmesi gerekmektedir. Sigortacının da aynı anda sigortalı ile birlikte eksper ataması halinde her iki eksperin mutabık kalması şartıyla onarım ya da hasar konusu kıymetlerde değişiklik yapılabilecektir.


Aksi durumda, sigortacının onayı alınmaksızın hasar konusu yer veya şeylerde oluşan zararı önleyici veya azaltıcı tedbirler dışında kalan herhangi bir değişiklik/tamirat yapıldığı veya yaptırıldığı takdirde sigortacı kendi atamış olduğu eksperin belirlemelerini esas alarak veya eksper atanması söz konusu olmamış veya mümkün bulunmamışsa kendi takdirine göre hasar dosyasını sonuçlandırır.


Motorlu araç sigortalarında eksper talebi "0212 316 60 60" nolu telefondan ulaşılabilecek olan Sigorta Bilgi Merkezi(Merkez) nezdinde teşkil eden "Eksper Atama ve Talep Sistemi (Sistem)"üzerinden yapılabilecektir. Diğer sigorta türlerinde tayin edilebilecek olan hasar eksperlerinin isim ve adres bilgilerine ise Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden (www.hazine.gov.tr) ulaşılabilir.


Bilgi notu: Şirketimiz Sigorta Tahkim Sistemine üyedir. Detaylı bilgiyi www.sigortatahkim.org.tr web adresinden edinebilirsiniz.Türkiye'de
Sadece Enakliyat'ta Eşyalarınızı
Tüm Risklere Karşı Sigortalayın
Rahat Taşının
Hemen Fiyat Teklifleri Alın

10 Yıldır En İyi Nakliyat Hizmetinin Adresi

Enakliyat Bilgi İletişim Hiz. Tic. Ltd. Şti © Copyright 2011-2020 Enakliyat.com.tr Her Hakkı Saklıdır.